opc_loader

Transportschade of andere schade

Hoewel voorkomen van transportschade een hoge prioriteit voor ons heeft, is het helaas niet altijd te voorkomen. 

In het geval een product bij aankomst beschadigd blijkt te zijn, verzoeken wij u dit binnen de wettelijk bekwame tijd te melden. Wij verzoeken u dan ook het product direct te controleren als het bij u is afgeleverd.

Hieronder kunt u stap voor stap nalezen hoe u dit aan ons kunt melden. 

. U dient uw melding te maken middels ons contactformulier 
. U dient hier alle verplichte velden in te vullen +

o Ordernummer
o Omschrijving artikel welke defect is aangekomen
o Een duidelijke uitgebreide omschrijving van de schade


. Wij doen, na ontvangst van uw melding, onze best u binnen twee werkdagen per e-mail te antwoorden 
. Wij kunnen u vragen foto's van de beschadiging te mailen, zodat wij aan de hand van deze foto's wellicht een passende oplossing kunnen aandragen. 
. Afhankelijk van de beschadiging zullen wij gepaste actie ondernemen. Dit kan betekenen een vervangende zending of een vergoeding / verrekening.

Als u, nadat u hiervoor een verzendinstructie hebt ontvangen, iets terugstuurt dan bent u verantwoordelijk voor verlies of beschadiging. Bewaar daarom altijd de originele verpakkingen en ga daar zorgvuldig mee om. Zorg ook altijd voor een bewijs van versturen.

Wettelijke garantie

Op alle artikelen die u bij ons koopt hebt u garantie. Voor bepaalde producten is sprake van aanvullende fabrieksgarantie, dit staat bij de betreffende producten aangegeven. De op het aankoopbewijs vermelde dagtekening geldt als ingangsdatum voor de garantie.

Mocht een product bij aankomst beschadigd zijn en/of niet functioneren, verzoeken wij u dit direct na levering, binnen de wettelijk bekwame tijd, te melden.

. U dient uw melding te maken middels ons contactformulier
. U dient hier alle verplichte velden in te vullen +

o Ordernummer
o Omschrijving artikel welke defect is
o Een duidelijke uitgebreide omschrijving van het probleem


. Wij doen, na ontvangst van uw melding, onze best u binnen twee werkdagen per e-mail te antwoorden.
. Wij kunnen u vragen foto's van het product te mailen, zodat wij aan de hand van deze foto's wellicht een passende oplossing kunnen aandragen. 

Als u, nadat u hiervoor een verzendinstructie hebt ontvangen, iets terugstuurt dan bent u verantwoordelijk voor verlies of beschadiging. Bewaar daarom altijd de originele verpakkingen en ga daar zorgvuldig mee om. Zorg ook altijd voor een bewijs van versturen.

Indien binnen de garantietermijn een klacht gegrond is, komen alle kosten (inclusief verzendkosten) voor rekening van Nordicwalkingspecialist.nl. Bij een ongegronde klacht kan geen aanspraak gemaakt worden op gratis reparatie of vervanging en komen de gemaakte verzendkosten voor rekening van de consument. Nordicwalkingspecialist.nl verstrekt in dat geval een vrijblijvende prijsopgave voor de kosten van herstel. Hierna kan worden aangegeven of er akkoord gegaan wordt met reparatie tegen het aangegeven bedrag of dat afgezien wordt van verdere afhandeling. In het laatste geval wordt het artikel geretourneerd. De verzendkosten voor de retourzending komen hierbij voor rekening van de consument. Nordicwalkingspecialist.nl brengt in het geval van een ongegronde klacht een bedrag van 35 euro aan onderzoeks- en administratiekosten in rekening.

Indien een klacht gegrond is, heeft de consument recht op kosteloos herstel, vervangende nieuwe onderdelen of een nieuw product. Wanneer herstel goedkoper is, is het redelijk en toegestaan dat Nordicwalkingspecialist.nl de keuze van omruil afwijst en voor reparatie gaat. 

Er kan geen aanspraak worden gemaakt op de garantie indien:

. bij beschadiging door opzet, of door nalatigheid; 
. bij onoordeelkundig gebruik of nalatig onderhoud; 
. bij normale slijtage; 
. bij beschadiging door het niet of niet juist in acht nemen van de gebruiksaanwijzing. 

De verleende garantie geldt onverminderd de rechten die u als consument hebt op basis van de wet.

U hebt alleen recht op garantie via Nordicwalkingspecialist.nl wanneer u het product bij ons hebt aangeschaft.

Tevredenheidsgarantie (14 dagen Zichttermijn)


Na ontvangst van uw bestelling, hebt u het recht om uw volledige aankoop, zonder opgave van reden, binnen 14 dagen ongedaan te maken. Voorwaarde hierbij is dat de producten onbeschadigd, ongebruikt en (indien redelijkerwijs mogelijk) in originele verpakking geretourneerd worden. 

Indien u een product in het kader van onze tevredenheidsgarantie wenst te retourneren, verzoeken wij u dit binnen de wettelijk bepaalde termijn te melden. 

. U dient ons binnen de wettelijk bepaalde termijn per e-mail ( info@nordicwalkingspecialist.nl ) te melden dat u gebruikt wenst te maken van de tevredenheidsgarantie. 
. Wij zullen u vervolgens vragen een melding te maken middels ons contactformulier
. U dient hier alle verplichte velden in te vullen +

o Ordernummer
o Omschrijving artikel(en) welke u wenst te retourneren

. Wij doen, na ontvangst van uw melding, ons best u binnen twee werkdagen per e-mail te antwoorden 


Als u, nadat u hiervoor een verzendinstructie hebt ontvangen, iets terugstuurt dan bent u verantwoordelijk voor verlies of beschadiging. Bewaar daarom altijd de originele verpakkingen en ga daar zorgvuldig mee om. Zorg ook altijd voor een bewijs van versturen.

De verzendkosten, gemaakt voor de retourzending zijn, in het geval van de tevredenheidsgarantie, voor rekening van de consument. 

Nordicwalkingspecialist.nl heeft aanbiedingen tegen zeer scherpe prijzen en verzend haar artikelen zonder extra kosten. Echter wanneer de artikelen retour worden gestuurd om te ruilen zullen de verzendkosten wel in rekening worden gebracht. Voor Nederland is dat voor alle pakketpost via DPD € 9,75 ( incl. btw ). Voor andere retourzendingen, meestal via Post.nl, worden de verzendkosten apart bekeken en berekend.

Formulier van herroepering

Indien u de zending retour wenst te zenden vragen wij u eerst contact op te nemen met ons via het contactformulier op de site. In overleg krijgt u dan het retour-adres van ons, waar u het product naar toe kunt zenden. U kunt via hetzelfde contactformulier  ook aangeven of u een formulier van herroeping wilt invullen. 

U kunt dit ook aangeven door een mail te sturen naar (info@nordicwalkingspecialist.nl). Wij zullen u dan een formulier via de mail toesturen wat u in kunt vullen en weer kunt retourneren. Hieronder volgt een voorbeeld van het formulier van herroeping.

(dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen).

  • Aan:
  • Ik / Wij (*)  deel / delen (*) u hierbij mede dat ik / wij (*) onze overeenkomt betreffende
  • de verkoop van de volgende goederen:
  • de levering van de volgende digitale inhoud:
  • de verrichting van de volgende dienst herroept/herroepen:
  • Besteld op / Ontvangen op (*)
  • Naam / Namen consument(en)
  • Adres consument (en)
  • Handtekening van consument(en) (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)
  • Datum

 
(*) Doorhalen wat niet van toepassing is 

Winkelwagen
Gastenboek
Wiebe 
Dank voor jullie enorme klantvriendelijkheid...
Rene Spierts 
11e Nordic&Walking 3Landen 3Daagse. Hallo...
Nordic Walking Stokken
   Nordicwalkingspecialist is de specialist op het gebied van Nordic walking. Zij verkopen Nordic walking stokken en nordic walking accessoires van Leki, Exel en Elmakes. Leki is marktleider en werd als eerste en enige pole fabrikant gecertificeerd door de hoge veiligheidsnormen van de producten met de kwaliteit en de keurmerken van TÜV Süd en de Japanse Consumer Product Safety Association (CPSA). Bijna geen enkele andere fabrikant in de outdoor industrie heeft zoveel innovaties en patenten als Leki vastgelegd. Leki staat voor kwaliteit!